تماس با ما

آدرس شرکت ماژه تماس با ما ارتباط با شرکت ماژه
حضور در دفترموسسه حتما با وقت قبلی میباشد ساعت تماس 10صبح تا 8شب www.majeh-ws.com
خیابان شریعتی  22912161 tashrifat-majales.com
خیابان دولت 22912162 khadamat-majales.com
نرسیده به بلوار کاوه 09126933352 سعید رحیمی rahimi.majeh@yahoo.com
  09123461852  majehws@gmail.com
  facebook.com/majeh.wedding
facebook.com/majeh.weddings

© 2004-2013 Majeh-ws® Design by majeh wedding services/ All Rights Reserved هرگونه کپی رایت غیرقانونی می باشد و پیگرد دارد